Welkom

Ik ben Stefan Cruysberghs

Software engineer/architect/tech lead

Expert in .NET/Azure/databases

Met meer dan 30 jaar ervaring

beschikbaar voor regio Limburg/Kempen/Vlaams-Brabant

Stefan Cruysberghs

Over mij

Hallo, ik ben Stefan Cruysberghs.

Ik ben een gedreven freelance software engineer, architect en technical lead met meer dan 30 jaar ervaring. Mijn passies liggen in het gebruik van moderne technologieën, het creëren van doordachte functionele en technische softwareontwerpen en samenwerken met gedreven collega's. Na drie decennia in het vak heb ik een helder inzicht ontwikkeld hoe m'n distributed backend/cloud-architecturen moet ontwerpen, onderhoudbare en performante code van hoge kwaliteit kan schrijven, technical deb kan minimaliseren, DDD en een ubiquitous language kan introduceren, unit en integratie testen efficiënt kan implementeren, deployments naar de cloud dient op te zetten, …

De laatste jaren ligt mijn expertise vooral bij CQRS, domain-driven-design, SQL en no-SQL databases, macro/microservices, vertical slice architectuur en cloud ontwikkelingen met C#, .NET Core, Azure, Azure DevOps, Containers, Elastic Search,... Voordien ontwikkelde ik ook webapplicaties met Angular, TypeScript, JavaScript en jQuery, mobiele apps en desktop toepassingen.

In mijn rol als applicatie-architect vertaal ik functionele vereisten naar technische designs en werk ik het domain model uit. Ik neem technisch leiderschap om ervoor te zorgen dat applicaties goed ontworpen, testbaar, schaalbaar, efficiënt, veilig en stabiel zijn. Verder werk ik graag samen met business/product collega's, UX designers en DevOps engineers. Als technical lead coach ik engineers, doe ik veel code-reviews en geef ik trainingen. En zelf code implementeren doe ik ook nog heel graag.

De afgelopen 25 jaar heb ik in verschillende industrieën gewerkt variërend van transport, detailhandel en groothandel, productie/fabrieken, gezondheidszorg en ziekenhuizen, pakjesbezorging, bio-informatica en labo's, drones video streaming tot smart energy oplossingen. Ondertussen werk ik ook al 12 agile (SCRUM en ook SAFe).

Meer over mij

Mijn diensten


Hoe ik u kan helpen om uw volgende project naar nieuwe hoogten te tillen?

Ik ben eventueel beschikbaar als freelancer vanaf najaar 2024 in de regio Limburg/Kempen/Vlaams-Brabant

Contacteer me voor alle uitdagende en innoverende projecten

Contacteer mij

Waarom ben ik een goede aanwinst?


Mijn vaardigheden en kwaliteiten

Mijn kennis en ervaring

.NET 90%

C#, .NET (v2-v8), ASP.NET, Entity Framework, WebAPI, MVC, MediatR, SignalR, AutoMapper, FluentValidations, FluentAssertions, Swagger, nUnit & xUnit, Moq, NBuilder, gRPC, Polly & Resilience, Hangfire, Serilog, MassTransit, Protobuf, IdentityServer, Auth0, Magick, RestSharp, ExcelPlus, Health checks, Benchmark, ... Geen praktijkervaring maar enige kennis van OData, GraphQL, Redis cache, OpenAI, …

Azure 70%

BICEP, App Services, Container Apps & Jobs, Container Instances, Kubernetes (AKS), Static Web Apps, SQL Server, Blob Storage, Table Storage, Service Bus, Key Vault, Application Insights, Log Analytics, Identity Providers, Container Registries, Function Apps, IoT Hub, SendGrid, CosmosDB, Automation Accounts, CLI, ...

Databases 80%

Veel expertise met relationele databases zoals SQL Server, MySQL/MariaDB, Sqlite, Interbase, Oracle en analyseren en optimaliseren van query plans. Enige ervaring met no-sql databases zoals Elastic Search, CosmosDB en MongoDB.

Architectuur en design 80%

Uitgebreide kennis over ontwerpen en implementeren van architecturen en frameworks (clean code, SOLID, design patterns, enterprise patterns, vertical slices, CQRS, DDD, macroservices (liever dan microservices), unit & integration testing, debugging en monitoring, opzetten van ALM tools, managen van technical debt, … Heel wat praktijk ervaring met distributed applicaties die multi-region, multi-tenant, I18N, messaging, background jobs, thirdparty API's, hardware integraties, ... ondersteunen. Ik ben wel geen theoreticus die goochelt met terminologie.

Developer tools 90%

Visual Studio, Resharper, LinqPad, dotCover, Visual Studio Code, Git, Bitbucket, SQL Management Studio & Profiler, Studio 3T, MySQL Workbench, Postman, DevToys, Windows Terminal, Stoplight.io, Delphi Studio, ...

Integraties 80%

Distributed systemen met messaging via Azure Service Bus en MassTransit, integratie van thirdparty API's van Adyen, GLS, Bubblepost, Wikipedia, Google Geocoding, Microsoft Translate,..., aansturing en UI bovenop sample-to-result labo-instrument van Hamilton, aansturing hardware Bringme thuisleveringskasten, parsing bestanden van diverse qPCR labo-instrumenten, seriële aansturing machines in fabrieken, integratie met Finadwin boekhoudsoftware, ...

Azure DevOps 60%

Git Repositories, Build en Release Pipelines, YAML, ARM templates, BICEP scripts, Nuget Repositories, ...

Containerisatie en virtualizatie tools 40%

Docker, Portainer, Container Apps/Jobs/Instances, VMWare, VirtualBox, Synology NAS, ...

Web technologiën40%

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, TypeScript, Angular, PHP, Smarty, Wordpress, Bootstrap, Silverlight, ...

Windows desktop applicaties 30%

Vroeger veel expertise met WPF, WinForms en Delphi en heel veel visuele componenten ontwikkeld.

Mobiele applicaties 15%

Gebruik van iOS en Android operating systems en applicaties, ontwikkeling hybride HTML applicaties met Cordova, ontwikkeling voor Windows Phone, basiskennis Xamarin.

IoT, elektronica en domotica10%

Als hobby speel ik wel eens met Raspberry Pi (NET Core &.NET IoT-libraries) en Arduino en elektronica. Ook verdiep ik mij in domotica via Home Assistent en automatisaties via Hue API.

Methodologieën80%

Vele jaren ervaring met agile werken; zowel SCRUM als SAFe. Ik heb al mee SDLC's uitgewerkt en vele technische guidelines opgesteld. Ik ben ook grote verdediger van gedegen domain-driven-design, gedeelde ubiquitous language en degelijke solution en software designs.

Project tools 60%

Atlassian tools JIRA en Confluence, Microsoft OneNote en Visio, Azure DevOps Boards, Sparx Enterprise Architect, Figma, ...

Taal 70%

Ik schrijf en lees uitstekend in het Engels en spreken gaat vrij vloeiend. De Franse taal ben echter niet machtig.

Grafische applicaties 70%

Als hobby natuurfotograaf ben ik ook zeer bedreven in Adobe Lightroom en Photoshop en meerdere grafische apps en plugins. Ook ken ik de basis van videobewerking met DaVinci Resolve en desktop publishing met Affinity Publisher.

Contacteer mij


Stuur me een bericht met een duidelijke omschrijving van de opdracht, de duur, locatie en verwachtingen. Daarna bekijken we hoe en wanneer we de samenwerking verder kunnen uitwerken. Ik ben beschikbaar als freelancer in de regio Limburg/Kempen/Vlaams-Brabant. Ik heb een sterke voorkeur voor hybride werken en innovatieve greenfield projecten.